top of page
1965 .jpg
Historia  

Det var redan i början av 1900-talet som badälskare fick upp ögonen för den idylliska badplatsen Magnarp Strand. Nuvarande Magnarp Strandbads äldsta byggnad (huset närmast havet)  beräknas vara byggt ca 1890 och fler byggnader påbörjades därefter och den idag vita huvudbyggnaden är från 1930-talet. Här startade det äldsta ”Magnarps pensionat”. Anläggningen köptes 1944 av Klippans läderfabrik för att användas som semesterhem för läderarbetarna. ”Klippans läderarbetares semesterhem” drevs fram till 1989 och blev därefter fram till 2016 ett av landets mest populära semesterboende.

 

Sedan december 2020 är anläggningen familjeägd och har genomgått varsam restaurering.

bottom of page